In atenția medicilor de familie-documente medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învățământ

În atenția medicilor de familie, părinților și cadrelor didactice  dati clic aici

Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ sunt:

  1. a) adeverinţă medicală pentru înscrierea în colectivitate, conform anexa 1
  2. b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate, conform anexa 2,

Adeverinţa medicală se eliberează în următoarele circumstanţe:

  1. a) La înscrierea în fiecare ciclu de învăţământ – se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivităţii de la care provine copilul.
  2. b) La terminarea unui ciclu de învăţământ preuniversitar – se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.
  3. c) La transferul elevului într-o altă unitate şcolară – se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învăţământ de la care se transferă.

Avizul epidemiologic se eliberează în următoarele circumstanţe:

  1. a) după o perioadă de absenţă din colectivitate de cel puţin 3 zile consecutive;
  2. b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.

Comentariile nu sunt permise.