Autorizatii, Avizari, Certificari

Vă informăm că pentru procedurile de reglementare sanitară punctele 1-5, cererile însoțite de documentațiile aferente pot fi depuse/încărcate utilizând PCUE (Punct de Contact Unic Electronic – PLATFORMĂ PENTRU INTEGRAREA SERVICIILOR DE E-GUVERNARE ÎN SISTEMUL ELECTRONIC NAŢIONAL)

Program de lucru cu publicul – compartiment Avize și Autorizații

  1. Autorizația Sanitară în baza Declarației pe propria Răspundere
  2. Autorizația Sanitară în baza Referatului de Evaluare
  3. Viza autorizației sanitare 
  4. Certificat de Conformitate (pentru obiective în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației)
  5. Asistență de Specialitate (pentru proiecte de construire, amenajare, modificare a unităților care desfășoară o activitate cu risc pentru sănătatea populației)
  6. Obiective cu finanțare F.E.A.D.R. –  actele necesare pentru obținerea avizelor de construire, amenajare etc. sunt cele prevăzute de Ord. MS nr.1030/2009
  7. Activitatea DDD
  8. Saloane de înfrumusețare

9. Autorizația sanitară în baza referatului de evaluare pentru furnizorii de servicii funerare

LISTA TARIFELOR PROCEDURILOR DE REGLEMENTARE SANITARA conf. Ord.MS nr.1030/2009 -actualizată la data de 03 iulie 2023

LISTA TARIFELOR PROCEDURILOR DE REGLEMENTARE SANITARA conf. Ord.MS nr.1030/2009

SERVICII FUNERARE

Comentariile nu sunt permise.