2023

Obiectiv de investiție: „Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației pentru activitatea stației de distribuție carburanți Calea Călărașilor nr. 208 Brăila – rezumat 27.11.2023

Obiectiv de investiție: ”CONSTRUIRE ȘOPRON PENTRU DEPOZITARE CEREALE”  situat în Comuna Vădeni, Sat Baldovinești – rezumat 23.11.2023

Obiectiv de investiție: ”CONSTRIRE PARC EOLIAN CAZASU COMPUS DIN 18 CENTRALE EOLIENE, FUNDAȚIILE, PLATFORMELE DE MONTAJ ȘI DRUMURILE INTERIOARE AFERENTE, COMUNELE CAZASU, CHISCANI, SILIȘTEA ȘI TUDOR VLADIMIRESCU, JUDEȚUL BRĂILA”  situat în extravilanul comunelor Cazasu, Chiscani, Siliștea și Tudor Vladimirescu rezumat 10.11.2023

Obiectiv de investiție: CONSTRUIRE STAȚIE DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI LA AUTOVEHICULE”, situat în comuna Vădeni, județul Brăila rezumat 09.11.2023

Obiectiv de investiție”ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR  GRĂDIȘTEA, JUDEȚUL BRĂILA”, situat în Tarla 73, parcela 625, comuna Grădiștea, județul Brăila rezumat 08.11.2023

Obiectiv de investiție: ”PARC EOLIAN ÎNSURĂȚEI”, situat în UAT Însurăței, sector extravilan, județul Brăila rezumat 06.11.2023

Obiectiv de investiție: ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE CEREALE” situat în comuna Viziru, T28, P642, județul Brăila rezumat 01.11.2023

Obiectiv de investiție: ”CONSTRIRE PARC EOLIAN CAZASU COMPUS DIN 17 CENTRALE EOLIENE, FUNDAȚIILE, PLATFORMELE DE MONTAJ ȘI DRUMURILE INTERIOARE AFERENTE, COMUNELE CAZASU, CHISCANI, SILIȘTEA ȘI TUDOR VLADIMIRESCU, JUDEȚUL BRĂILA”  situat în extravilanul comunelor Cazasu, Chiscani, Siliștea și Tudor Vladimirescu rezumat 05.08.2023

Obiectiv de investiție: ”CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ – SPAȚIU COMERCIAL” situat în comuna Cazasu, județul Brăila rezumat 27.10.2023

Obiectiv de investiție: ”DESFIINȚARE C1 ȘI CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ – SPAȚIU COMERCIAL” situat în sat Bărăganul, comuna Bărăganul, județul Brăila rezumat 27.10.2023

Obiectiv de investiție: ”CONSTRUIRE BATOZA, DEPOZIT CHIMICALE ȘI ȘOPRON ÎN INCINTA COMPLEXULUI AGRICOL KWS SEMINTE” situat în sat Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila rezumat 27.10.2023

Obiectiv de investiție: ”CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD, FOSĂ SEPTICĂ, IMPREJMUIRE ȘI PUNCT DE CONTROL ACCES”, situat în comuna Măxineni, județul Brăila –  rezumat – data 19.10.2023

Obiectiv de investiție: ”PARC EOLIAN ÎNSURĂȚEI” situat în orașul Însurăței, județul Brăila rezumat

Obiectiv de investiție: ”AMPLASARE CORT INDUSTRIAL PENTRU INSTALAȚIE DE RECICLARE A DEȘEURILOR METALICE, CU SCOPUL RECUPERĂRII MATERIILOR PRIME SECUNDARE”, situat în municipiul Brăila, Calea Galați km 5. Baza Pisc Lot 1, județul Brăila, N.C. 84138 rezumat

Obiectiv de investiție: ”ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ, PRIN APORT VOLUNTAR, ÎN COMUNA VIZIRU, JUDEȚUL BRĂILA”, situat în tarla 69, Parcela 394/395, sat Lanurile, comuna Viziru, județul Brăila, NC 75038 rezumat

Obiectiv de investiție: ”CONSTRUIRE CAFE-BAR”, situat în sat Vișani, strada 1 Decembrie, nr.24, comuna Vișani, N.C. 72812, județul Brăila rezumat

Obiectiv de investiție: ”REALIZAREA UNUI NIVEL ÎNALT DE BIOSECURITATE ÎN CADRUL FERMEI DE REPRODUCȚIE APARȚINÂND S.C. OLSUIN S.R.L.”, situat în comuna Salcia-Tudor, Tarlaua 2, Parcela 268/3, județul Brăila rezumat

Obiectiv de investiție: ”ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”, localizat în comuna UNIREA, județul Brăila rezumat

Obiectiv de investiție: ”ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SURDILA – GĂISEANCA, JUDEȚUL BRĂILA”, localizat la adresa din comuna Surdila-Găiseanca, sat Surdila-Găiseanca, strada Prelungirea Brăilei, nr.5, județul Brăila rezumat

Obiectiv de investiție: ”CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI, SILOZ FURAJE ȘI IMPREJMUIRE PARȚIALĂ”, situat în localitatea Dropia, orașul Însurăței, județul Brăila rezumat

Obiectiv de investiție;,,CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI MPD ȘI AMPLASARE SKID GPL ȘI ADBLUE, ECHIPAMENT SPĂLARE AUTO MANUALĂ 1 BOXĂ, ELEMENTE DE SEMNALISTICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”, situat în municipiul Brăila, Șoseaua Baldovinești, nr. 109, Tarla 23, Parcela 218/1, Lot 1/1, județul Brăila rezumat

Obiectiv de investiție: CENTRUL DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR PE UN TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 364623mp ÎN VĂDENI, acces dinspre starda Berlin rezumat

Obiectiv de investiție: ”SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C3 DIN ANEXĂ ÎN SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII – CATERING”, situat în strada Tineretului, nr.30, municipiul Brăila, județul Brăila rezumat

Obiectiv de investiție: SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C1 ȘI C2 DIN CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE ȘI SOCIAL CULTURALE – CABINET MEDICAL ÎN SPAȚIU COMERCIAL ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, situat în municipiul Brăila, str.R.S Campiniu, nr.15, județ Brăila rezumat

Obiectiv de investiție; ,,CONSTRUIRE PIZZERIE CU TERASĂ ACOPERITĂ ȘI ANEXE (BUCĂTĂRIE ȘI GRUP SANITAR)”, situat în Comuna Tichilești, Sat Tichilești, Strada Mihai Eminescu, nr. 198, județul Brăila rezumat

Obiectiv de investiție: ”CONSTRUIRE SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ-PIZZERIE P+1E SISTEM TAKE AWAY/DELIVERY”, situat în strada Calea Călărașilor, nr.237, municipiul Brăila, județul Brăila rezumat

Obiectivul funcțional:,,INTRAREA ÎN LEGALITATE- SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (SIMIGERIE,  PATISERIE,PIZZERIE CU SERVIRE LA GEAM), RECOMPARTIMENTARE, MODIFICARE FAȚADĂ, ACCESE și MONTARE CASETĂ LUMINOASĂ”, situat în Brăila, str. Calea Călărașilor nr. 63, Bl. B, Parter Comercial județul Brăila rezumat

Comentariile nu sunt permise.