Rezumate STUDII DE IMPACT

Rezumatele studiilor de evaluare a impactului sunt supuse comentariilor publicului interesat.

Publicul interesat poate formula comentarii afișate pe pagina de internet în termen de 10 zile de la postare pentru ca propunerile/recomandările motivate să poată fi luate în considerare în etepa de analiză a studiului de impact. Comentariile cu propunerile/recomandările vor fi trimise pe adresa dspj.braila@dspbr.ro sau vor fi depuse la registratură cu completarea declarației GDPR anexate.apasă aici

Comentariile nu sunt permise.