Protecţia datelor cu caracter personal (GDPR)

Orice cerere, petiție/sesizare adresată DSP Brăila va fi însoțită în mod obligatoriu de

Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model pct.9)

1. Date de contact ale responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal

2. Legislaţia relevantă

3. Domeniul de aplicare

4. Definiţii semnificative

5. Principii

6. Legalitatea prelucrarii

7. Drepturile persoanei vizate

8. Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal

9. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Comentariile nu sunt permise.