Declarații de avere și interese pentru anul 2019

Pentru respectarea prevederilor Legii nr. 544 / 2001 privind Liberul Acces la Informatiile de Interes Public, ale Legii nr. 115 / 1996 privind Declararea si Controlul Averii Demnitarilor, Magistratilor, Functionarilor Publici si a Unor Persoane cu Functii de Conducere, modificata de Legea nr. 161 / 2003privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor si functiilor publice, precum si in baza adresei Ministerului Sanatatii 24705 / 17.05.2004, se impune publicarea declaratiilor de avere ale angajatilor Directiei.

Prezentam in continuare declaratiile de avere in original (scanate), completate si semnate de titular:

 

 

 

 

Comentariile nu sunt permise.