Comunicat către toți medicii din județul Brăila

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii Nr. 1059 /2003 privind declararea nominala obligatorie si evidența medicilor, ART. 2     (1) Unităţile sanitare publice de stat şi private – persoane juridice, unităţile sanitare organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea…