Anunț angajare fără concurs pe perioada determinată personal contractual – asistent medical debutant specialitatea – generalist

Anunt 16795 din 10 dec 2021 Anexa 1 F1 Cerere inscriere F3 Declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale F5 -Declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal F6 Declaratie pe propria raspundereca am fos_nu am fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia