Anunț procedură angajare, fără concurs, perioada determinată, personal contractual

Anunt DSP Braila 12902 din 8 octombrie 2021 Anexa1 F1 Cerere inscriere F3 Declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale F5 -Declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal F6 Declaratie pe propria raspundereca am fos_nu am fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia