Anunț angajare fără concurs, personal contractual- asistenți medicali, conform O.M.S. nr. 905/2020

Anunt procedura angajare fara concurs cf OMS nr 905_2020, nr. 12170_24 09 2021 F1 Cerere inscriere F3 Declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale F5 -Declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal F6 Declaratie pe propria raspundereca am fos_nu am fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia